Transverse flutes, baroque, 4 - keyed, 8 - keyed, romantic etc.                                                                      

                                                                             1

Heinrich ( Johann ) Grenser, Dresden, Germany, 7-keyed flute
7-keyed flute by HEINRICH ( JOHANN ) GRENSER, in an original case. Body of beautiful Ebony, keys made of silver. Rings of Ivory. Made in. 1800-1810 in Dresden. Especially rare flute. Listed in Philip Young's book of important woodwind instruments. Ex- Jaap Frank flute. In fine state of preservation and in good playing condition. Upon my knowledge the only 7-keyed Grenser flute for sale.
P.O.A
7-läppäinen Heinrich Grenser -huilu alkuperäisessä kotelossa. Huilun materiaali hienointa eebenholtsia, läpät hopeaa.Norsunluurenkaat. Valmistettu 1800-1810 Dresdenissä. Erityisen harvinainen huilu. Mainittu Youngin kirjassa tärkeistä puupuhaltimista. Erittäin upeassa kunnossa ja täysin soitettava. Tietääkseni ainoa tällainen huilu myynnissä.
Hinta sopimuksen mukaan.
                                                                        

                                                                              2                                                                     
Johann Friedrich Boie, Göttingen, Germany, traverso flute with 3 corps de rechange


J.F.BOIE,Traverso flute, made  in Göttingen around 1780-1790 with 3 corps de rechange. The instrument is in a stunning state of preservation. Restored completely by Möllenhauer flute makers. Perfect ebony wood with silver keys and ivory rings. Genuine fingering table and playing instructions by Boie comes along. There are also hand written music and practice booklet for this flute together with the flute. All in original carton. This extremely rare flute is the only one of its kind for sale today.
P.O.A

J.F.BOIE, Traverso-huilu, tehty Göttigenissä 1780-1790.
Kolme vaihdettavaa ylempää keskiosaa. Huilu on hämmästytävässä soittokunnossa. Restauroitu täydellisesti
saksalaisen huiluvalmistajan Möllenhauerin toimesta. Täydellisen hienosta eebenholtsista valmistettu hopealäpin ja norsunluisten renkaitten kanssa. Boien alku-
peräisessä pahvikotelossa, huilun kasittelyohjeen ja sormitustaulukon kera.Huilua seuraa 1700-luvun lopulta oleva nuottivihko sisältäen harjoituksia ja pikkukappaleita
käsikirjoituksina.Tämä äärimmäisen harvinainen huilu lienee ainoa laatuaan myynnissä.
Hinta sopimuksen mukaan.
                                                                                             
                                                                                                    3                              
 A  copy of Tromlitz flute in St.Petersburg, Russia, made of mammoth tusk, by Felix RavdonikasFLUTE after TROMLITZ - copy by Felix Ravdonikas, made out of Mammoth tusk.
This flute is a copy of the original Tromlitz flute in St. Petersburg museum in Russia made by  late flute maker Felix Ravdonikas of Lithuania in 1970s. This beautiful traverso is unplayed and in mint condition. The sound in this instrument is mellow and soft in all registers. No cracks or any other blemishes on the flute. Mammoth tusk is really pretty material and at least 15000-20000 years of age. This material is not forbidden like many other ivory. It is very expensive today because it has replaced the elephant ivory in art carvings and jewellery. This flute is a rarity and probably there is no other like this.
P.O.A

Tämä huilu on kopio Tromlitzin valmistamasta soittimesta Pietarin soitinmuseossa. Sen on tehnyt edesmennyt liettualainen Felix Ravdonikas 1970-luvulla, joka työskenteli museon kuraattorina ja valmisti useita kopioita erilaisista huiluharvinaisuuksista.
Materiaali tässä huilussa on mammutin syöksyhammas.
Tämä soitin on käyttämätön ja siis kuin uusi.
Huilun ääni on varsin miellyttävä ja soi hyvin koko äänialallaan.Huilussa ei ole mitään halkeamia tai muita vikoja. Mammutin luu on sangen kaunista eikä ole kielletty kuten norsunluu. Iältään se on ainakin 15000-
20000 vuotta vanha materiaali. Tämä erikoinen luu on erittäin arvokasta, koska se on korvannut norsunluun koruteollisuudessa ja taideveistosten teossa.
Huilu on harvinaisuus ja tuskin muita kappaleita on tarjolla.
Hinta sopimuksen mukaan.
                                

                                                                        
   Proser traverso flute 


PROSER Traverso flute made ca 1785, in a fine state of preservation, stained box wood, 1 brass key, engraving of name on every joint, Boehm's first flute was made by this maker, plays fine, no cracks or repairs. Untouched embouchure hole. Lowest ivory ring missing.
P.O.A

PROSER traverso-huilu on tehty n. 1785 ja on hienossa
soittokunnossa. Se on valmistettu puksipuusta ja ajan
muodin mukaan värjätty tummaksi. Siinä on messinkinen läppä ja tekijän nimi kaiverrettu jokaiseen osaan.Böhmin ensimmäisen huilun kerrotaan olleen tämän tekijän valmiste. Huilu soi todella hienostuneesti, eikä siinä ole
halkeamia tai muita vikoja. Koskematon puhallusaukko.
Puuttuva alin norsunluurengas korvataan pian.
Hinta sopimuksen mukaan
                                                                              
                          
                         5                          

Proser, 1-keyed box wood flute made for Taylor of Chester 
An other Proser 1-keyed box wood conical flute.
Made for Taylor of Chester. Ivory rings ( one missing)
Small repairs made on the body. Nice brass key in the
foot joint.Intact embouchure, no barrel or metal lining
in head joint. Sounding length 53 cm, total length 61,5 cm. Small hair crack on the lower body joint. A minor repair on the body tube of lower joint. Nice old instrument. Very rare.
P.O.A

Toinen Proser Traverso. Huilu on luultavasti tehty Taylorille Chesteriin. Norsunluurenkaat (yksi puuttuu)
Pieni hiushalkeama ja korjaus alemmassa runkokappalees-
sa. Hieno messinkiläppä. Koskematon puhallusaukko.
Ei virityspäärynää tai metalliputkivuorausta suukappaleessa. Huilun soiva pituus on 53 cm ja kokonaispituus 61,5 cm. Hieno vanha soitin. Hyvin harvinainen.
Hinta sopimuksen mukaan.

                         
                                                            
                                                                        6                            
                                                             
      Johann Crone, Ivory fluteJohann Crone, Leipzig Germany, Ivory Flute from  1750-60, This flute is needing a complete restoration. There are additional keys on the instrument by later maker, which are now taken apart for rebuild. This is a valuable flute though and tells us a lot of flute making during those days. This Crone flute could be a fine instrument for making replicas for future players.
Price 2000 €

Johann Crone, Leipzig, Saksa. Norsunluuhuilu, Tehty
n.1750-60. Huilu vaatii täydellisen restauraation.
Soittimeen on rakennettu lisäläppiä alkuperäisen Dis-
läpän lisäksi. Huilu on arvokas, koska se antaa paljon tietoa Barokin ajan huilun rakennuksesta. Soittimesta
voi tehdä kopioita. Esimerkiksi puhallusaukko on täysin koskematon.
Hinta 2000 €


                                                                                    7
                                      
Theobald Boehm, Munich, Germany, a genuine conical 1832 ringkeyed flute  

 

Original conical wooden model 1832 ring keyed flute in
genuine case. This rare instrument is listed in Ph.
Young's book of important woodwind instruments
and also in Ludwig Boehm's catalogue of existing
Boehm-flutes. There are some changes made in this
flute like the open G#-key made to closed one.
Cracks in head joint. Some parts missing. Interesting features like an unusual embouchure.
Not for sale.

Alkuperäinen ja harvinainen kartioputkinen,puinen,
rengasläppähuilu,vuoden 1832 malli, aidossa kotelossa.
Tämä harvinainen huilu on mainittu Youngin harvinaisten puupuhallinten kirjassa kuten myös Ludwig Böhmin
säilyneitten Theobald Böhmin huilujen luettelossa.
Huiluun on tehty joitakin muutoksia mm. avo-gis on muu-
tettu umpiläpäksi. Myös puhallusaukko ympäristöineen on mielenkiintosesti muotoiltu.
Ei myytävänä.

                                                                                             
                                                                        8

 Theobald Boehm, Munich,Germany, a genuine wooden 1847  model flute in original case                                             


Original Theobald Boehm of Munich, made of Cocus wood, silver keys, closed holes, open G#-key, reversed Boehm Thumb key, C-foot joint, genuine flute case by Boehm, Signature on the crown top, the flute is in excellent playing condition. Embouchure replaced, the original embouchure included.
This flute is recorded on Young's book of important woodwind instruments, Its also recorded by Ludwig Boehm's  original Boehm flute listing. Boehm's original set of pads and a fingering (Trill fingerings) table also available. This is very rare flute by Th, Boehm and signed only by him. As far as I know this is the only original existing Boehm flute for sale at the moment.
The flute is in an excellent state of preservation.
P.O.A

Alkuperäinen Th. Böhmin rakentama sylinterihuilu.
Tehty luultavasti cocospuusta. Hopeiset läpät ja kultaiset jouset. Huilussa on avoin Gis-läppä, Böhmin peukaloläppä,
C-jalka ja alkuperäinen kotelo.Signeeraus vain  suukappaleen kruunussa.
Tämä huilu on esitelty Philip Youngin tärkeitten puupuhaltimien kirjassa sekä Ludwig Böhmin alkuperäisten Bohm-huilujen listauksessa. Böhmin
alkuperäinen tyynysarja ja sormitustaulukot myös
nähtävissä.
.Tietääkseni tämä huilu on ainoa alkuperäinen Böhmin
rakentama huilu myynnissä koko maailmassa. Erityisen
harvinaiseksi tämän huilun tekee signeeraus, joka on
ainoastaan Böhmin tekemä. Böhmillä oli 1860-luvulla
sopimus huilunrakentaja Mendlerin kanssa siitä, että
kaikki huilut signeerataan nimellä Böhm- Mendler.
Vielä Böhmin kuoltua Mendler nimikoi huilut mainitulla
tavalla.
Huilu on siis äärimmäisen harvinainen ja loistavassa
soittokunnossa.
Hinta sopimuksen mukaan.

                                                      
                                                                                       9
                                                                          
Panaulon flute by Johann Ziegler in Vienna, Austria
JOHANN ZIEGLER, Vienna 1830-40  Panaulon-flute going to low G. This is an exceptional instrument. The lower end ( foot joint ) of the flute is bent to U-form to get the compass to the low G like in a violin. Really unusual mechanism with pewter plugs in most of the keys. A device to change the tuning while playing . One key missing. Fine ebony tubing with ivory rings and probably silver keys. Original (tatty ) case. The flute is in an unrestored condition. There are only a few of this kind of  long flutes ever made. This flute is the only one for sale
in whole world.
P.O.A

Johann Ziegler teki tämän Panalon-huilun n.1830-1840.
Ajatus tällaisen huilun valmistamiseen oli huilun rajoitettu
ääniala. Viulu mielessään Ziegler ja jotkut muutkin huilunvalmistajat Wienissä ( Koch ) tekivät huilusta niin pitkän, että sillä pääsi matalaan G:hen asti, kuten viulussa. Koska soitinta oli mahdotonta suorana käsitellä,
käänsi Ziegler huilun alaosan mutkalle aivan kuin fagotissa. Alaäänet olivat silti erittäin vaikeasti soitettavia ja vain harva huilisti kykeni niitä tuottamaan.  Muutamia soittajia tunnetaan, jotka omaksuivat tämän erikoisen
huilun. Panauloneita valmistettiin erittäin vähän ja siksi
tämäkin huilu on sangen harvinainen. Huilu on tehty eebenholtista eli kovasta mustasta puusta ( Grenadilla ).
Tässä huilussa on myös erikoinen laite suukappaleen pituuden muuttamiseksi, jopa kesken soittoa.Läppämeka-
nismi on ajalle tyypillinen wieniläinen ns. simple system
järjestelmä, missä on kuitenkin käytetty luultavasti eng-
lantilaisten rakentajien esittelemää "pewter plugs" tiivisteitä läpissä. Hyvin harvinainen, ehkäpä ainoa Panaulon myytävänä maailmassa. Soitin on entisöimättömässä tilassa, alkuperäisessä kotelossa. Kotelon kunnosta päätellen sillä on kuitenkin soitettu paljon. Vain yksi läpän osa puuttuu. Muuten täydellinen huilu.
Hinta sopimuksen mukaan


                                                                                10


Theodor Poppe, Dresden, Germany,
a Schwedler flute                                                                                                          TH. POPPE, DRESDEN 1920-30 Schwedler Reformflute.
A fine Schwedler flute by perhaps the last Reform flute maker. Beautiful unrestored flute in a very good playing condition. A real rival to Boehm flute with accurate intonation going to low B. A special Schwedler F#- mechanism. Original good pads still on the flute. Almost unplayed instrument with lip plate made of black wood with reform wings. Body tubing of finest ebony. Short mouth piece tube of metal. One of the best Schwedler flutes I've ever seen.
P.O.A

TH.POPPE, DRESDEN Schwedler reformihuilu tehty  1920-30.
Hieno, ehkä viimeisen Schwedlerhuilun valmistajan huilu.
Hienossa entistämättömässä kunnossa. Viimeinen todelli-
nen kilpailija Böhmin sylinterihuilulle. Hyvä viritys sekä
tasainen skaala matalaan H:hon. Koneistossa erikoinen Schwedlerin Fis-mekanismi. Lähes soittamaton huilu.
Puisessa huulilevyssä reformiviikset. Suukappaleen lyhyt runko metallia ja muu putkiosa hienointa eebenholtsia.
Hämmästyttävä, harvinainen mutta helposti omaksuttava soitin.
Hinta sopimuksen mukaan
                                                                                                      
                                                                          11 


Matit Flutebrothers, Helsinki Finland, Carbon Fibre flute
CARBON FIBRE FLUTE by Matit Flutebrothers,
A sensational flute with carbon fibre body and magnet mechanism. There are no pads in this flute. Lots of other special innovations on the flute. This is the only one for sale. Unplayed
Price 12 000 €


MATIT-FLUTEBROTHERS HIILIKUITUHUILU
Vallankumouksellinen suomalainen huiluinnovaatio.
Huilussa runsaasti ennen näkemättömiä ominaisuuksia.
Huilussa ei ole lainkaan tiivistetyynyjä. Mekanismin liik-
keet hoituvat magneeteilla etc.etc.
Ainoa alkuperäisen tuotantosarjan huilu myytävänä.
Soittamaton yksilö.
Hinta 12 000 €                                         
                                                                                                                                               12                                                                                 Louis Lot, Paris, France, a conical  wood flute serial n:o 1773, made in 1873
Louis Lot n:o 1773 made in 1873 with D-foot joint. Firstly delivered to Odessa by Black Sea in Ukraine.
This flute is probably the finest wooden L.Lot D-foot joint
instrument available. No cracks, intact embouchure. Fine
genuine case etc.  Obviously very little played flute.
P.O.A

Louis Lot n:o 1773 tehty vuonna 1873 D-jalalla.
Toimitettu tehtaalta Odessaan, Ukrainaan.
Tämä huilu on luultavasti hienoin L.Lot D-jalka-huilu 
saatavilla.  Ei halkeamia eikä mitään vaurioita, koskematon puhallusaukko. Hieno alkuperäinen kotelo.
Signeerauksessa vielä alkuperäinen kultaus jäljellä.
Luultavasti hyvin vähän soitettu L.Lot
Hinta sopimuksen mukaan.                                                                                     13


Louis Lot, Paris, France, conical
wood flute number 4753


Louis Lot, a conical ring keyed flute number 4753
A beautiful L.Lot flute in stunning condition. Silver plated
mechanism. Intact embouchure hole. Old repaired crack on the head joint, not going through the embouchure hole.
No other cracks or repairs in the tube. In a fine playing
condition with new padding all over.
Sounding length 59,5 cm, total length 67,5 cm.
Comes in old pretty case. There is a working key for the lock and a wooden grease pot in the case remained. It is hard to find better Louis Lot of this type.
Price 4500 €

Louis Lot,puinen kartiohuilu rengasläppäkoneistolla.
Kaunis huilu hämmästyttävän hienossa kunnossa. Hopeoi-
tu koneisto. Koskematon puhallusaukko. Vanha korjaus suukappaleessa, joka ei mene puhallusaukon läpi. Rungossa ei muita korjauksia. Soitin on vastikään käynyt läpi perusteellisen puhdistuksen ja mm. kaikki tiivistetyynyt on vaihdettu uusiin.
Soiva pituus on 59,5 cm, kokonaispituus 67,5 cm.
Huilussa on alkuperäinen, uuden veroinen kotelo, jossa
lukon avain ja hieno puinen rasvakuppi tallella. Olisi vai-
kea löytää parempi L.Lot rengasläppähuilu.
Hinta 4500 €
 

                                                                                14
                                                                        

   Louis Lot, Paris, France, a conical
wood fluteLouis Lot, Paris, France, conical wood flute with C-foot.
Serial number difficult to read 4xxx ? Silver plated mechanism. Beatiful probably cocuswood material.
Old repairs visible. Plays great in modern pitch. In an original case.Price 3500 € 
Louis Lot,Pariisi, Ranska, puinen kartiohuilu C-jalalla.Valmistusnumero lähes mahdoton lukea, 4xxHopeoitu rengasläppäkoneisto. Tehty luultavasti hienosta kookospuusta.Vanhoja korjauksia nähtävissä.        Soi hyvin modernissa vireessä. Alkuperäisessä kotelossa
Hinta 3500 €

 

                                                                    15

Louis Lot, Paris, France, Number 633, made in
1861, a special wood flute


 


Louis Lot  PARIS, N.o 633 made in 1861.

This is  really a peculiar probably Cocus wood flute. It looks very German and has many features similar to Boehm, like the case, finger support (crutch ) etc., which Lot usually not used in his flutes. The original embouchure has been plugged and the new blowing hole carved looks very German. It is suggested that Lot and Boehm made flute parts for each other during the time when they both had so many orders to deliver. They are said to help a friend with parts manufacturing.It is known that Boehm ordered 30 pcs  wooden flute tubes from L.Lot, some without and some with finger holes.This flute has also a strange key work device. This clever system makes it possible to change an open hole flute to a closed one in a short time. I have never seen this type of method used in a transverse flute before. The Cocus wood tubing is very thin and light. The flute comes in original case, which is housing a crutch, which is a German device disliked by Lot and other French flute makers. There are clearly marks on the body of this flute telling us of  filled screw holes on a place where the crutch holder has been. Also the open G#-key system is strange. Lot has used the so called "Briccialdi"-keys for left hand thumb though, which Boehm didn't want to use in his flutes. The sounding length of the flute is 64,5 cm and total length 72,5 cm.Going to low B natural.This flute is not restored and needs still a lot of research.
P.O.A

                                                                                    16
                                                                    

Buffet Crampone, Paris, France,     a  wooden Romantic flute

BUFFET CRAMPON Paris, romantic conical flute ca. 1870-80
A beautiful Buffet Crampon flute in a perfect shape. Fully renovated recently. All new cork pads.
Silver marks on the keys. Untouched embouchure hole. Hardly played at all. Engraving's gold lettering new. In a stunning Cuban Mahogany case. I have seldom seen as beautiful flute as this one. Simply great.
P.O.A

BUFFET CRAMPON Paris, romanttisen ajan huilu.
Valmistettu n. 1870-1880. Kaunis ruusupuinen kartiohuilu
Täysin entisöity äskettäin. Korkkityynyt. Hopealeimat
koneistossa. Koskematon puhallusaukko. Tuskin soitettu
lainkaan. Kaiverrusten kultaus uusittu. Upeassa Kuuban
mahongista tehdyssä kotelossa. Harvoin näkee näin kaunista huilua. Yksinkertaisesti suurenmoinen soitin.
Hinta sopimuksen mukaa

                                                                 

                                                         17
                                                            
                               Fentum Traverso
FENTUM Traverso, London flute, made ca.1780-90, a nice 1-keyed traverso flute, made of box wood, beautifully stained, in an old period wooden case. Plays well in modern high pitch ,443 Hz = a1, no cracks, ivory rings.
Intact embouchure.
P.O.A

FENTUM Traverso, tehty Lontoossa n. 1780-1790. Hyvä
1-läppäinen traverso-huilu puksipuusta. kauniisti värjätty,
vanhassa ajanmukaisessa kotelossa. Soi hienosti korke-
assa vireessä 443 Hz = a1, ei halkeamia, norsunluuren-
kaat. Koskematon puhallusaukko.
Hinta sopimuksen mukaan
                                                                                       

                                                                        18

 William Haynes, a vintage wood flute number 1096 from the year 1908William Haynes, Boston,wood flute N:o1096, Made in 1908 , Tubing of fine ebony, mechanism of silver, springs made of gold. In a splendid playing condition. Recently overhauled. ( new pads etc. ) Plays fine in modern pitch.Original tatty case still there. Better case comes with. C-foot joint, untouched embouchure. Super flute.
P.O.A

William Haynes, Boston, puuhuilu vuodelta 1908,n:o 1096.
Runko ja suukappale tehty hienosta eebenholtsista, hopea-
koneisto, kultaiset neulajouset. Hienossa soittokunnossa.
Vastikään entisöity. ( uudet tyynyt jne. )Modernissa vireessä. C-jalka, koskematon puhallusaukko. Superhuilu.
Hinta sopimuksen mukaan

                                                                                    19

 Johannes Hammig, Freiburg, Germany, a silver flute made in late 1940s                                                                               Johannes Hammig, Freiburg, Germany, Silver flute number 615 made in 1948   with soldered tone holes, C-foot joint, E-mechanism, G-A trill keys, closed holes, tuning equalizer key on foot joint, in original case. This flute has been restored by a late Mr.Ewen McDougal of Flutemakers Guild in 1980s.The flute was used by a professional musician in a  symphony orchestra for several years. Plays perfectly in modern pitch.
Price 6000 € 
                                                         

                                                       20

Rittershausen,Berlin,Germany

Emil Rittershausen, Berlin, Germany made in late 1940s. A good silver flute in excellent playing condition.
C-foot joint, e-mechanism, closed holes, beautifully decorated lip plate. Rittershausen made very few silver flutes and this is one of those. In an original case.
6000 €


                                                                                   21

Djalma Julliot, La Couture,  France, a silver plated flute


Djalma Julliot silver plated flute
Beautiful silver plated French flute made upon the great
flute manufacturing fashion of La Couture.
Made in 1951. In a excellent state of preservation.
New pads will be installed. Really good player.
Price. 2000 €

Kaunis hopeoitu huilu. La Couturen ranskalaisia huilunra-
kennusperinteitä kunnioittaen. Tehty vuonna 1951.
Hienossa kunnossa. Uudet tyynyt asennetaan. Todella
hyvä soitin.
Hinta 2000 €


                                                                               22
  

     
Godfroy Ainé, Paris, France,metal flute probably by Frédéric Eléanor Godfroy 
                                                                                                 
Frédéric Eléanor Godfroy, the eldest son of Clair Godfroy ainé. His work as a Boehm-flute maker is not very well known but probably he manufactured metal flutes in Paris as did his brother Vincént Hippolyte with Louis Lot. This flute is made ca.1865, open holes,  metal flute, possibly not silver, C- foot joint, soldered tone holes, all of the key cups decorated. Needing a total rebuild. A very strange flute with a lot of mysteries in it. Looks professional though, with pointed key cups etc. In a nice decorated original flute case.
 P.O.A

Frédéric Eléanor Godfroy oli Clair Godfroyn vanhin poika.
Hänen vaiheistaan metallisten Böhm-huilujen valmistajana
tiedetään melko vähän mutta luultavasti hän jatkoi huiluvalmistajana samoin kuin veljensä Vinceńt Hippolyte
Louis Lotin kanssa tai myöhemmin, Vincentin kuoltua tämän leski, joka jatkoi Godfroy ainé-nimellä huilujen valmistusta vielä 20 vuotta.Louis Lot jatkoi itsenäisenä valmistajana vuodesta 1855 omalla nimellään.
Tämä huilu on suoralla koneistolla varustettu avoläppäinen huilu, juotetuilla ääniaukoilla ja C-jalalla varustettuna. Materiaali ei luultavasti ole hopeaa. Läppä-
kannet on kauniisti koristeltu. Valmistusaika on vaikeasti määriteltävä, koska tästä valmistajasta ei ole niin paljon tietoa kuin muista Godfroy-perheen jäsenistä.
Huilu peruskorjataan täydellisesti. Soitin näyttää ammattimaisesti valmistetulta mutta huilun todellinen laatu selblviää myöhemmin. Soitin on alkuperäisessä kau-
niisti koristellussa kotelossa.
Hinta sopimuksen muka


                                                                             23   
Godfroy ainé, Paris, France,silver plated metal f lute made probably by Frédéric Eléanor Godfroy A french silver plated flute by Frédéric Eléanor Godroy. This maker is not as well known as his younger
brother Vincént Hippolyté. This flute looks professionally
made though. The instrument has open holes inline.
Sounding length 59,5 cm, total length 67,5 cm. The flute
needs a total overhaul. Soldered tone holes. In a nice ori-
ginal case, very much looking like a Lot case.
P.O.A

Tämä ranskalainen hopeoitu metallihuilu on luultavasti Frédéric Eléanor Godfroyn tekemä. Tämä tekijä ei ole
kovinkaan tunnettu verrattuna nuorempaan veljeensä Vincént Hippolytéen, joka oikeastaan vastasi Godfroyn
huilutuotannosta sen jälkeen kun L.Lotin ja Godfroyn yhteinen huilutehdas lopetettiin. Huilun soiva pituus on
59,5 cm ja kokonaispituus 67,5 cm. Soitin tarvitsee täydellisen huolenpidon (tyynytys etc.) ennenkuin sen ominaisuuksista saa täydellisen käsityksen.
Hinta sopimuksen mukaan                                                                                  24
                                                                        

Prof.Romeo Orsi,Milan, Italy,hand made cocobolo flute with silver head.
                                       
                  
Prof.Romeo Orsi, Milano Italy, Hand made concert flute with C-foot joint and silver head joint and Cocobolo wood body unitubing. ( no foot joint separately ) Head joint lip plate richly decorated with floral figures. All kind of doublings in mechanism like double G, double G# etc. The lowest note is C but there is a key to left pinky to reach low D# and C#. This is an extraordinary instrument and sounds really great.
This flute was displayed in Frankfurt Music Fair in 1970s, where I did purchased it. This flute was made for this exhibition only and I think that this flute is unique and one of its kind. The flute is practically unplayed and looks like new.
Price 4000 €
                                               


                                                                                    25              
   Butler,London,walking stick flute
                                                  


Walking stick flute by Butler, London England, made ca. 1850-60, An interesting walking stick flute made of reddish Ebony, flute with 1 key, the knob made out of Ivory, the flute is screwed to to stick and can be played when lower part removed. The sound in this flute is superb an very well in tune and can really be used as a musical instrument. There are no cracks or repairs on the flute.
P.O.A
                                          
                                                                                   26

Theodor Piering, Magdeburg, Germany, a simple system metal 
flute

                                                   


Theodor Piering, Magdeburg Germany
This amazing silver flute is conical and made of seamed tube with simple system mechanism.
The keys have bee designed beautifully like dolphin tails. The flute is made probably before Boehm's 1847 model and that makes it more valuable as it is said that Boehm was the first to make metal concert flutes. The untouched embouchure is placed on a barrel like lip plate on the white metal head joint. There is a long slide in the mouth piece for tuning. This instrument is completely restored to a fine playing condition.
The body tubing is manufactured out of a very low silver alloy like  700/1000. This is a unique flute and there are no other like this in the world. The body is made of one long tube only, no foot.
I have never met a flute like this before. There are probably no similar flutes anywhere.
P.O.A

                                                                                                              27

                                                                                Rittershausen,Berlin,Germany,
a wooden genuine Boehm 1847 model flute
                                                                                                                                                       

Mielenkiintoinen vanha Rittershausen Berlin puuhuilu, valmistusnumero 1199. Alkuperäinen Böhm-koneisto. Erinomainen entisöintikohde. Soitin valmistettu 1800-luvun jälkipuoliskolla. Alkuperäisessä kotelossa, peukalotuella ja rasvakupilla varustettuna. Koskematon puhallusaukko. Avoin Gis ja Böhm-peukaloläppä. Harvinainen, varhainen Rittershausen.
HINTA 3000 €

An interesting unrestored old Rittershausen wood flute. Serial number 1199. Genuine Boehm-mechanism with open G#-key and reversed thumb key. The flute is made in  second part of 19th century. Original case with the crutch and grease pot. Untouched embouchure hole. Very rare, early Rittershausen.
Price 3000 €

                                                                                      28

Mollenhauer, Cassel, Germany,
a reform flute
                                                                                                                                                 '

   
Mollenhauer, Cassel, Germany, Schwedler- Reform flute from late 19th century. This is one of the finest Schwedler-flutes I have ever seen. Restored by Mollenhauer Co. of today. There is a letter of provenance and the overhaul. The flute plays absolutely great. The original case is in perfect condition. The keys and head joint silver plate in immaculate condition. After the complete renovation the flute has probably been unplayed.
PRICE 3500 €
 Mollenhauer, Cassel, Germany, Schwedler reformihuilu 1800-luvun lopulta. Tämä on ehkä hienoin reformihuilu, minkä olen koskaan nähnyt. Valmistajan nykyinen edustaja (myös Mollenhauer ) tehnyt soittimeen täydellisen huollon.
Huilun omistuksesta ja viimeisestä huollosta on aito, edellisen omistajan mukaan liittämä kirje. Huilu soi todella hienosti. Alkuperäinen kotelo on upeassa kunnossa. Koneiston ja suukappaleen hopeointi hämmästyttävän moitteettomassa kunnossa. Huilulla ei ole luultavasti soitettu täydellisen kunnostuksen jälkeen ollenkaan.
HINTA 3500 €
                                                                                  
                                                                           29                                                                                                                                                                                                                                     Karl Kruspe,Erfurt,German
Schwedler flute                                                                                                                                       KARL KRUSPE, Leipzig Germany
Schwedler-huilu 1800-luvun jälkipuolelta.
Tämä huilu on aivan uskomattoman hienossa kunnossa. Jalan rullat ovat korallia. Hopeointi käsittämättömän hieno näin vanhassa soittimessa.
Kotelo kuluneessa kunnossa. Huilu on siis täysin entisöity mutta siinä ei kuitenkaan ole kulumisjälkiä. Kruspe oli yhteistyössä Schwedlerin kanssa tällaisia huiluja valmis-
tettaessa. Myöhemmin myös muut valmistajat tekivät huiluja Schwedlerin ideoitten mukaisesti. Tästä huilusta ei uskoisi, että se on valmistettu jo reilut 100 vuotta sitten. 
HINTA 3500 €

KARL KRUSPE, Leipzig Germany

Schwedler-flute from the second part of 19th century.
This flute in in unbelievable state of preservation.
The rollers in the foot joint are made out of coral. The silver plate in the metal parts is incredibly fine
in a flute as old as this.The case is looking quite worn though and the grease pot, screw driver and the drying and polishing rods are missing.
Kruspe collaborated with Schwedler when making
the early Schwedler-flutes. Later there were many
other manufacturers as well constructing this last rival to Boehm-flutes upon Schwedler's ideas. it is
difficult to believe that this flute was made more than 100 years ago.
PRICE 3500 

                                            
                                                         30
                       
                           Astor traverso flute

                                                                           
A beautiful boxwood Astor traverso in excellent condition. No repairs, no cracks, no blemishes,no rot in joints.
Nicely stained boxwood.
Ivory rings, intact embouchure, brass  key. New lappings. Bee wax surface treatment. In an old period case.Plays fine.
P.O.A

Kaunis puksipuinen Astor traversohuilu loistavassa
kunnossa. Ei korjauksia, ei halkeamia, ei vikoja puumateriaalissa. Hienosti värjätty puksipuu. Norsunluurenkaat, messinkinen Dis-läppä.Uudet tiivistelangat. Pintakasitelty mehiläisvahalla.
Vanhassa ajanmukaisessa kotelossa. Moitteeton
sointi.
Hinta sopimuksen mukaan


                                                                      
                                                        31
                                                     
         Heinrich Friedrich Meyer,
               Hannover, Germany
                                        H.F.Meyer, Hannover, Germany
The basic flute of Romantic era. Most of the great symphonic and other art music has been composed for this kind of flute. Heinrich Friedrich Meyer's flute was copied by almost every flute maker in second part of 20th century. Typically there was a bone or ivory used in head joint. As typically the heads are always cracked because of the metal lining inside of the head. Meyer-flute has already quite many keys and the chromatic playing is much easier on this type of flute. Most of the genuine Meyer-flutes are very well intonated and the sound usually big and also loud if wished. Unfortunately the same can not be said of most of the copies, which very often are more or less out of tune. Sadly this has labeled most of the conical Meyer-types as no good. All of the true Meyers that I have tried have a very fine pitch and tuning can be mastered quite well.
This flute is in a lovely original case with a nice ivory grease pot. There is that normal hair crack in the head but no other cracks visible. The flute is in a nice playing condition and needs no further overhaul.
P.O.A

Romanttisen ajan perushuilu. Suurin osa sinfonia-ja taidemusiikista 1800-luvun jälkipuoliskolla on sävelletty tälle huilulle. Heinrich Friedrich Meyerin huilua kopioitiin laajasti lähes kaikkien tuon ajan rakentajien toimesta. Tällaista kartiohuilua nimitettiin yleisesti Meyer-huiluksi olipa sen sitten valmistanut kuka tahansa. Tyypillisesti näissä huiluissa oli luusta tai norsunluusta valmistettu suukappale. Mursun syöksyhammasta käytettiin varsin yleisesti. Yhtä tyypillisesti lähes kaikki tällaiset suukappaleet ovat haljenneet. Tämä johtuu siitä, että suukappale oli vuorattu metalliputkella sisältä. Erilainen lämpö-ja kosteuslaajeneminen aiheutti vääjäämättä halkeamisen. Mayer-huiluissa on jo paljon kromatiikkaa helpottavia läppiä. Ne oli myös huomattavan hyvin rakennettu ja yleensä ne ovat hyvässä vireessä. Samaa ei valitettavasti voi sanoa useimmista kopioista, jotka ovat leimanneet kaikki kartiohuilut epävireisiksi. Aidot Meyerit, joita olen soittanut ovat olleet hyvässä vireessä, jotkut jopa erinomaisessa sellaisessa. 
Tämä huilu on erinomaisessa soittokunnossa ja suukappaleen hiushalkeama ei korjattuna vuoda ilmaa. Kulunut mutta viehättävä alkuperäinen kotelo nor-
sunluisine rasvakuppeineen on edelleen käytössä. Koneisto toimii hienosti ja huilu soi matalaan H-ääneen asti helposti.
Hinta sopimuksen mukaan


                                                                                32  

 J.Ziegler, Vienna, Austria a conical  flute                                                            

Johann Ziegler of Vienna Austria made this conical black wood flute with ivory head joint to low B. Typical crack on ivory head. No other cracks. Pitch ca. 437-440 Hz=A1
Intact embouchure. Sounding length 63 cm, total length
71 cm. Plays easily in all registers. No case, one metal
ring in the head missing.
P.O.A

Johann Ziegler oli itävaltalainen ja työskenteli Wienissä,
missä hän valmisti tämän norsunluupäisen, matalaan H:hon ulottuvan eebenholtsirunkoisen huilun. Suukappaleen luussa tyypillinen halkeama.Ei muita halkeamia. Viritys on n. 437-440 Hz=A1. Koskematon
puhallusaukko. Soiva pituus 63 cm, kokonaispituus 71 cm.
Huilu soi helposti kaikissa rekistereissä. Ei koteloa, yksi
suukappaleen metallirenkaista puuttuu.
Hinta sopimuksen mukaan.
   


                                                                         33
  
         
J.Ziegler, Vienna,Austria, a wooden conical Flute
An other J. Ziegler conical black wood flute, similar to the
Ziegler flute above but with black wood head joint. These
flutes were made before Meyer- Hannover flutes, and are predecessors to the major type of transverse flutes so popular until 20th century called Meyer-flutes.
Also this Ziegler is in fine state of preservation and plays
superbly. No case. A little bit higher pitch than the other
Ziegler above.
P.O.A


Toinen Zieglerin tekemä kartiohuilu. Tämä huilu on kokonaan mustasta kovasta puulajista ( Grenadilla )
valmistettu. Näitä huiluja tehtiin ennen Hannover-Meyer
soittimia ja ne toimivat ikäänkuin esikuvina huiluille, jotka
tulivat niin suosituiksi 1800-luvun toisella puoliskolla,ja
joita kutsuttiin yleisesti Meyer-huiluiksi huolimatta siitä kuka ne teki. Myös tämä Ziegler on säilynyt hyvin ja soi
todella hyvin. Ei koteloa. Hieman korkeampi viritys kuin edellä esitellyssä Zieglerissä.
Hinta sopimuksen mukaan.

                              
                                                                          34

German Meyer type conical flute                  
Meyer type conical black wood flute in stunning condition.
Silver plated mechanism. Original pads. Pitch 435-438 Hz.
No cracks or repairs. New corks on joints. Practically not
played at all. This is the reason for the mint state of preservation. Sounding length 65 cm, total length 73 cm.
Anonymous instrument but clearly master maker.
The renovated case is immaculate.
P.O.A

                                       
                                                                                                                   35                                                                        
Oscar Adler conical Meyer-type wood flute


 A conical " improved " Meyer type flute by Oscar Adler, Germany. Made about in the year 1900. In unrestored shape. Original pads, genuine case with great patina. Embouchure intact. Sounding length 64 cm, total length
72,5 cm. This flute needs total overhaul with caring attention to be a great player again. One crack in head
joint. Fortunately this is a hair crack, which is not going through embouchure. The other crack in the barrel, also a hair crack easily repaired. Ordered and delivered for "Nya
Musik Handel" in Helsinki, Finland in early 20th century.
P.O.A


        

                                                       36                               

                       Original                 
        Heinrich Friedrich Meyer
          Hannover, Germany


Heinrich Friedrich Meyer, Hannover Germany.
A fine H.F. Meyer, Hannover conical wood flute.
Plays strong and sweet. Silver plated keys.Original pads.
Pitch 435-438 Hz= A1.Sounding length 65 cm, total length 73 cm. No cracks on body, no repairs. Typical cracks in ivory head joint. Embouchure in fine original shape.Genuine repaired case.
P.O.A

Hieno H.F.Meyer, Hannover, saksalainen kartiohuilu
Soi voimakkaasti ja suloisesti. Hopeoidut läpät. Alkuperäiset tyynyt. Viritys 435-438 Hz=A. Soiva pituus
65 cm, kokonaispituus 73 cm. Ei halkeamia eikä korjauksia putkessa. Tyypillinen halkeama norsunluisessa
suukappaleessa. Puhallusaukko koskematon. Aito,vanha
korjattu kotelo.
Hinta sopimuksen mukaan.
                                

                                                                        37

Meyer-type conical flute, Germany                                                              

  
A nice German 8-keyed conical flute. Engraved in the barrel H.P and GERMANY. In a good playing condition.
Upper metal ring in barrel missing.
Sounding length 60 cm, total length 67 cm.
Untouched embouchure.
Price 800 €

Hyvä, saksalainen 8-läppäinen kartiohuilu. Virityspäärynässä kaiverrus H.P GERMANY.
Mainiossa soittokunnossa. Ylempi rengas päärynässä puuttuu. Ei näkyviä halkeamia.
Soiva pituus 60 cm, kokonaispituus 67 cm
Hinta 800 €                                                                                  38

                                                           
D'Almaine late Goulding et D'Almaine, Soho Square,
London, UK, 4-keyed boxwood flute
A lovely boxwood 4-keyed flute by D'Amaine late D'Almaine et Goulding, Soho Square, London.
4 Brass keys, only the Dflat key is original, the others later make. Ivory rings and head joint crown. Sounding
length 52,5 cm, total length 60 cm. High pitch.No cracks on the wood. Plays fine. Super nice box wood, lower body joint made out of bird's eye box. Intact embouchure.
Price 1800 €

Ihastuttava 4-läppäinen puksipuukartiohuilu. Valmistaja
D'Almaine late D'Almaine et Goulding, Soho Square, London. 4 messinkiläppää, vain Dis- läppä alkuperäinen.
Myöhemmät läpät toimivat moitteettomasti. Norsunluiset renkaat sekä suukappaleen kruunuosa. Soiva pituus 52,5 cm, kokonaispituus 60 cm. Korkea viritys. Ei halkeamia.
Soi kauniisti. Superhieno puksipuu, alempi keskiosa "linnunsilmä"-puksipuuta.Koskematon puhallusaukko.
Hinta 1800 €


                                                                                   39

                                                                          
BOUCHE, France, a 4-keyed black   wood conical flute
A highly interesting probably French 4-keyed black wood
conical flute. Made by BOUCHE. This maker is unknown
to Langwill or other catalogues I have seen. Obviously it
is by a skillful pair of hands and it would be nice to know the maker a little bit closer. Keys are fixed to the wood by
half moon shaped plates, which are screwed to the body
with 3 screws. The posts for the keys are soldered to the plates. The rings are of ivory.There is a tuning barrel in the flute. Total length is 62,5 cm, sounding length is 54 cm. Nicely decorative head cap.
P.O.A

Erittäin kiinnostava, luultavasti ranskalainen 4-läppäinen
mustapuinen kartiohuilu. Huilussa jokaiseen osaan kaiverrettu nimi BOUCHE. Tämä nimi ei ole Langwillin
tai muitten katalogien tuntema, joten olisi mukava tietää lisää tästä tekijästä.Huilu on ilmiselvästi taitavan tekijän käsityötä ja ilmeisesti suunnattu ammattikäyttöön.Läpät on kiinnitetty runkoon 3 ruuvin ja puolikuun muotoisten levyjen avulla. Näihin levyihin on juotettu pilarit läppien akseliputkille. Renkaat ovat norsunluuta. Soittimessa on virityspäärynä.  Huilun kokonaispituus on 62,5 cm ja soiva
pituus 54 cm. Suukappaleen pääty hienosti koristeltu.
Hinta sopimuksen mukaan                                                                                 40

                                                          
Whitaker Co. London, United Kingdom,box wood 4-keyed, conical flute


 A pretty English 4-keyed conical box wood flute by
Whitaker Co. with makers name with a number 1820
on every joint. This number is rather a year of manufacturing than a serial number.  Keys and rings are of brass. Total length 60,5 cm, sounding length 53,5 cm.
No lining in the head joint, no tuning barrel. No cracks.
Intact embouchure.
Price 1500 €

Hieno Whitaker Co. 4-läppäinen puksipuu kartiohuilu.
Valmistajan nimi ja luku 1820 jokaisessa osassa. Luku tarkoittaa luultavammin valmistusvuotta kuin sarjanumeroa. Läpät ja renkaat messinkiä. Kokonaispituus
60,5 cm, soiva pituus 53,5 cm. Ei metalliputkivuorausta suukappaleessa. Ei virityspäärynää. Huilussa ei ole halkeamia. Koskematon puhallusaukko.
Hinta 1500 €                                                                                    41


Anonymous, probably English 6-keyed box wood conical   flute
Anonymous, Box wood 6-keyed conical flute probably English going to low D. Keys made of brass. Pillars screwed directly to body. Rings made of brass. Tuning barrel.
Sounding length 51 cm, total length 60 cm. Lining in
the head joint. Intact embouchure.
Price 800 €

Tuntematon, luultavasti englantilainen puksipuinen,
6-läppäinen kartiohuilu. Läpät ja renkaat tehty messingistä. Virityspäärynä sekä metalliputkivuoraus suukappaleessa. Soiva pituus 51 cm, kokonaispituus 60 cm. Koskematon puhallusaukko.
Hinta 800 €
                                                                                   42

D'Almaine et Co, late D'Almaine et Goulding, Soho Square, London, UK,4-keyed box wood conical flute

Box wood 4-keyed conical flute by D'Almaine et Co
late Goulding et D'Almaine, Soho Square, London, UK.
Ivory rings and head joint cap. 3 white (silver ) metal keys and 1 key of brass (later make ), no tuning barrel or lining in the head joint. Intact embouchure hole. No cracks. Sounding length 52 cm, total length 59 cm. Needs a little attention. No case.
Price 1200 €

Puksipuinen, 4-läppäinen kartiohuilu, jonka on tehnyt
englantilainen D'Almaine et Co. Lontoossa 1800-luvun
ensimmäisellä puoliskolla. Huilussa on norsunluurenkaat 
ja suukappaleen hattu kierretapilla samaa materiaalia. 
Läpistä 3 on alkuperäisiä valkometallisia ja yksi myöhem-
min tehty messinkinen läppä. Ei virityspäärynää suukap-
paleessa, eikä metallista putkivuorausta myöskään. Koske-
maton puhallusaukko. Soiva pituus 52 cm, kokonaispituus
59 cm. Ei koteloa.
Hinta 1200 €


                                                                                  43

                   OSCAR ADLER et Co.
             Markneukirchen, Germany
           

               


                     

                                     
                                                      44
                       H.F.MEYER
          Hannover, Germany                                                    45     GOULDING et D'ALMAINE e Co.
                                   London, UK.

 


                                                       46
           R.J.HEATH et SONS
                         Cardiff, UK
                                      47

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.